طبق شواهد ارائه شده توسط اپیک گیمز در دادگاه خود با اپل، رئیس اپ استور کمیسیون‌های برنامه‌ها و خریدهای درون برنامه‌ای را چند سال پیش قطع کرده بود. در سال 2011، فیل شیلر از رئیس خدمات اپل، ادی کیو، پرسید که آیا تقسیم بندی 70/30 از سود فروش، برای همیشه ثابت است؟

طبق شواهد ارائه شده توسط اپیک گیمز در دادگاه خود با اپل، رئیس اپ استور کمیسیون‌های برنامه‌ها و خریدهای درون برنامه‌ای را چند سال پیش قطع کرده بود.

در آن زمان شیلر حامی سرسخت کاهش کارمزد 30 درصدی اپل بود و معتقد بود که روزی این ارقام تغییر خواهند کرد. به گفته بلومبرگ، شیلر پیشنهاد کرد که اپل هنگامی که به درآمد 1 بیلیون دلار در سال رسید، می‌تواند تغییری در ساختار هزینه کارمزد ایجاد کند. شیلر در آن زمان گفت که من می‌دانم این موضوع بحث برانگیز است، اما من فقط آن را به ‌عنوان راه دیگری برای بررسی اندازه کسب‌و‌کار، در رابطه با آنچه می‌خواهیم به دست آوریم و چگونگی حفظ رقابت در نظر می‌گیرم.