چند روز پیش دادگاه سه هفته‌ای اپیک گیمز در برابر اپل استور با هرج و مرجی آغاز شد. علت به وجود این هرج و مرج میان طرفداران، قرار دادن یک خط تلفنی توسط دادگاه ایالتی آمریکا بود تا شرکت در مراسم به صورت صوتی امکان پذیر باشد. اگرچه دادگاه نتوانست در این حرکت با موفقیت عمل کند و پس از شروع 10 ها نفر از طرفداران این دو شرکت خط تلفن را اشغال کردند. یکی از برجسته‌ترین شعارهایی که طرفداران سر می‌دادند «فورت‌نایت را آزاد کنید» بود.

چند روز پیش دادگاه سه هفته‌ای اپیک گیمز در برابر اپل استور با هرج و مرجی آغاز شد.

این مراسم به صورت زنده استریم نمی‌شد، اما همانطور که گفته شد، دادگاه یک خط تلفنی در سایت قرار داده بود که باعث هجوم طرفداران و بحث بر سر این موضوع شد. البته این مشکل بعد از مدتی که طرفداران هرچیزی که در ذهنشان بود را گفتند، برطرف شد. قاضی دادگاه، ایوت گونزالس بعد از رفع مشکل گفت: مشکل صدا هم اکنون برطرف شد و دیگر در آینده اتفاق نمی‌افتد. سرانجام بعد از مدتی و بحث بر سر موضوعات پایه، دادگاه به پایان رسید، اما تا سه هفته دیگر ادامه دارد و به مباحث مهم‌تر پرداخته می‌شود.